Jos ei ole johdonmukainen, ei voi odottaa luotettavuutta.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos joku ei ole johdonmukainen tai johdonmukaisesti toimi, ei voi odottaa hänen olevan luotettava tai luotettavasti toimivan.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia on vaikea määrittää tarkasti, koska monet sananlaskut ovat peräisin suullisesta perinteestä eivätkä niiden alkuperä ole tiedossa. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanviisauksista ja ne ovat voineet syntyä eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Sananlaskut ovat usein kiteytyneitä totuuksia tai opetuksia, jotka on välitetty sukupolvelta toiselle. Ne voivat myös heijastaa yhteiskunnan arvoja ja normeja. Sananlaskujen historiaa voidaan tutkia esimerkiksi vertailemalla niitä eri kulttuureissa ja selvittämällä niiden mahdollisia alkuperäisiä merkityksiä.

Sananlaskun kategoriat