Kun joki jäätyy, totuus paljastuu

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa lyhyttä ja ytimekästä lausetta tai sanontaa, joka sisältää jonkinlaisen opetuksen tai viisauden. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät sukupolvelta toiselle tietoa ja kokemuksia. Sananlaskut voivat sisältää vertauksia, kielikuvia tai metaforia.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun joki jäätyy, totuus paljastuu” historiaa ei ole tarkasti dokumentoitu, mutta se on peräisin suomalaisesta kansanperinteestä. Sananlasku viittaa tilanteeseen, jossa joki jäätyy talvella ja sen pinnalle voi muodostua jääkerros. Tämä jääkerros voi paljastaa joen pohjassa olevat esineet tai esteet, jotka muuten olisivat piilossa veden alla. Sananlasku käytetään kuvainnollisesti tarkoittamaan, että totuus tai salaisuudet tulevat esiin ajan myötä tai tietyn tilanteen seurauksena.