Jos ei ole uhrausta, ei voi saavuttaa päämäärää.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos ei ole valmis tekemään uhrauksia tai panostamaan, ei voi saavuttaa haluttua päämäärää tai tavoitetta.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Jos ei ole uhrausta, ei voi saavuttaa päämäärää” historia on vaikea jäljittää tarkasti, koska sananlaskut ovat usein suullisen perimätiedon ja kansanperinteen tulosta. Tämä sananlasku kuitenkin heijastaa yleistä ajatusta siitä, että menestyksen tai tavoitteiden saavuttamisen vaatii usein uhrauksia tai ponnisteluja.

Sananlaskuun liittyvä ajatus on ollut läsnä eri kulttuureissa ja aikakausina. Esimerkiksi antiikin Kreikassa filosofi Herakleitos on todennut, että ”ei voi saada mitään arvokasta ilman uhrausta”. Myös Raamatussa on useita kohtia, jotka korostavat uhrauksen merkitystä, kuten Jeesuksen opetus ”Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle” (Matteus 10:38).

Sananlasku on todennäköisesti syntynyt kansan keskuudessa ja välittynyt suullisesti sukupolvelta toiselle. Se on voinut saada erilaisia muotoja ja variaatioita eri kielissä ja kulttuureissa. Sananlasku on myös voinut saada vaikutteita muista samankaltaisista sanonnoista tai ajatuksista.

Nykyään tämä sananlasku on yleisesti tunnettu ja käytetty ilmaus, joka korostaa sitä, että menestyksen tai tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein uhrauksia, kuten aikaa, vaivaa tai luopumista.

Sananlaskun kategoriat