Jos ei ole itseluottamusta, ei voi odottaa menestystä.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos henkilöllä ei ole uskoa tai luottamusta itseensä, hän ei voi odottaa saavuttavansa menestystä tai onnistuvansa.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan, jossa filosofi Platon ensimmäisenä esitti vastaavanlaisen ajatuksen. Platonin mukaan menestys ja onni ovat mahdollisia vain niille, jotka uskovat itseensä ja omaan kykyynsä saavuttaa tavoitteensa. Tämä ajatus on sittemmin levinnyt eri kulttuureihin ja muotoutunut erilaisiksi sananlaskuiksi ja viisauksiksi eri aikakausina. Sananlasku ”Jos ei ole itseluottamusta, ei voi odottaa menestystä” kuvastaa tätä ajatusta ja kannustaa ihmisiä luottamaan itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa menestyä elämässä.

Sananlaskun kategoriat