Missä savua, siellä lämpöä

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Missä savua, siellä lämpöä” tarkoittaa, että jos jossain on merkkejä tai viitteitä jostakin asiasta, niin todennäköisesti kyseinen asia on myös olemassa tai tapahtumassa.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Missä savua, siellä lämpöä” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja kokemusperäiseen tietoon. Sananlasku kuvastaa sitä, että jos jossakin näkyy savua, on todennäköistä, että siellä on myös lämpöä tai tulta.

Sananlaskun alkuperäinen merkitys liittyy todennäköisyyden arviointiin. Savun näkeminen viittaa siihen, että jossakin on tapahtumassa jotain, esimerkiksi tulipalo tai ruuanlaitto. Savu on siis merkki siitä, että jokin asia on käynnissä tai tapahtumassa.

Sananlaskua on käytetty myös vertauskuvallisesti kuvaamaan tilannetta, jossa jokin ilmiö tai tapahtuma viittaa toiseen ilmiöön tai tapahtumaan. Esimerkiksi jos jossakin on paljon huhuja tai spekulaatioita, voidaan sanoa, että ”missä savua, siellä lämpöä”. Tällöin sananlasku viittaa siihen, että huhuilla tai spekulaatioilla on usein jonkinlainen perusta tai totuuden siemen.

Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja se esiintyy eri muodoissa eri kielissä. Sen alkuperäinen merkitys ja käyttötapa voivat vaihdella hieman eri kulttuureissa, mutta yleisesti ottaen sananlasku kuvastaa yleistä havaintoa tai viisautta siitä, että tiettyjen asioiden tai tapahtumien välillä on usein yhteys.

Sananlaskun kategoriat