Joka jäällä tanssii, oppii kaatumaan

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos haluaa oppia jotain uutta tai kehittyä jossain asiassa, on valmistauduttava myös epäonnistumisiin ja virheisiin matkan varrella.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka jäällä tanssii, oppii kaatumaan” historia juontaa juurensa suomalaiseen kansanperinteeseen. Sananlasku on osa suomalaista sananlasku- ja kansanviisautta, joka on periytynyt suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle.

Sananlaskun alkuperäinen merkitys liittyy oppimiseen ja kokemusten kautta tapahtuvaan oppimiseen. Jäällä tanssiminen on vertauskuva rohkeudesta ja uskalluksesta kokeilla uusia asioita. Sananlasku viittaa siihen, että vain kokeilemalla ja tekemällä virheitä voi oppia ja kehittyä.

Sananlasku on myös saanut erilaisia tulkintoja ja sovelluksia eri aikakausina. Se on usein käytetty opetuksellisena ilmauksena, joka kannustaa ihmisiä ottamaan riskejä ja oppimaan virheistään. Sananlasku voi myös viitata siihen, että elämässä kohtaamme vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, mutta niistäkin voi oppia ja kasvaa.

Sananlasku on säilynyt suomalaisessa kulttuurissa ja se on edelleen käytössä eri yhteyksissä. Se on osa suomalaista kansanviisautta ja sen sanoma on ajaton.

Sananlaskun kategoriat