Kun menee merta edemmäs, matala vesi vain tulee.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että kun ihminen menee liian pitkälle tai yrittää saavuttaa liian paljon, hän voi joutua vaikeuksiin tai epäonnistua.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun menee merta edemmäs, matala vesi vain tulee” historia on vaikea jäljittää tarkasti, koska sananlaskut ovat usein peräisin suullisesta perinteestä eikä niiden alkuperä ole aina tiedossa. Tämä sananlasku on kuitenkin yleisesti tunnettu ja käytetty eri kielissä eri muodoissa.

Sananlaskun perusajatus on, että kun ihminen menee liian pitkälle tai yrittää saavuttaa jotain, mikä ei ole hänen tavoitteidensa tai kykyjensä mukaista, hän kohtaa vaikeuksia tai pettymyksiä. Sananlasku voi liittyä esimerkiksi liialliseen ahneuteen tai ylpeyteen, jotka voivat johtaa epäonnistumisiin.

Vaikka sananlaskun alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa, sen sisältämä viisaus ja opetus ovat yleismaailmallisia ja voivat olla peräisin jo hyvin kaukaa menneisyydestä. Sananlaskut ovat usein kiteytettyjä ja helposti muistettavia tapoja välittää viisautta ja kokemusta seuraaville sukupolville.

Sananlaskun kategoriat