Kuka kaivoon kusee, se itse siihen hukkuu.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Kuka kaivoon kusee, se itse siihen hukkuu” tarkoittaa, että pahaa tekevä tai toisia vahingoittava henkilö lopulta kärsii itse tekemistensä seurauksista. Sananlasku kehottaa ihmisiä olemaan tekemättä pahaa tai vahingoittamasta muita, koska se voi lopulta kääntyä heitä itseään vastaan.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kuka kaivoon kusee, se itse siihen hukkuu” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja kokemusperäiseen tietoon. Sananlasku on peräisin suomalaisesta kansanperinteestä ja se on kulkenut suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle.

Sananlaskun alkuperäinen merkitys liittyy ihmisen omien tekojen seurauksiin. Se opettaa, että jos tekee jotain haitallista tai tuhoisaa, se voi kääntyä itseään vastaan. Sananlasku kannustaa ihmisiä harkitsemaan tekojensa seurauksia ja olemaan vastuullisia omista valinnoistaan.

Sananlasku on osa suomalaista sananlaskuperinnettä, joka on ollut tärkeä osa kansanviisautta ja kulttuuria. Sananlaskut ovat lyhyitä, tiiviitä ilmaisuja, jotka sisältävät opetuksia ja viisauksia elämästä. Ne ovat usein muodoltaan riimillisiä tai säkeistöjä, mikä helpottaa niiden muistamista ja siirtymistä suullisena perimätietona.

Sananlaskut ovat olleet osa suomalaista kulttuuria jo pitkään, ja niitä on tallennettu ja kerätty eri aikakausina. Sananlaskuja on löydetty esimerkiksi vanhoista kansanrunoista, sanakirjoista ja kansanperinteen tallentamisprojekteista. Ne ovat edelleen osa suomalaista kielikulttuuria ja niitä käytetään sekä puheessa että kirjoituksessa.

”Kuka kaivoon kusee, se itse siihen hukkuu” on yksi tunnetuimmista suomalaisista sananlaskuista, ja se on säilynyt elinvoimaisena osana suomalaista kulttuuria. Sananlasku opettaa yleispätevän viisauden omien tekojen seurauksista ja kannustaa ihmisiä olemaan vastuullisia ja harkitsemaan tekojensa vaikutuksia.

Sananlaskun kategoriat