Joka laittaa lusikkansa soppaan, saa myös maistaa soppaa.

Mitä se tarkoittaa?

Tämä sananlasku tarkoittaa sitä, että jos osallistuu johonkin toimintaan tai asiaan, tulee myös ottaa vastuuta ja kantaa seuraukset, hyvät tai huonot.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka laittaa lusikkansa soppaan, saa myös maistaa soppaa” historia juontaa juurensa vanhaan kansanperinteeseen ja suulliseen kulttuuriin. Sananlaskut ovat lyhyitä, ytimekkäitä lauseita tai ilmaisuja, jotka sisältävät jonkinlaisen opetuksen tai viisauden. Ne välittävät usein yleispäteviä totuuksia tai neuvoja elämästä.

Tämä sananlasku kuvaa tilannetta, jossa joku osallistuu johonkin toimintaan tai sekaantuu johonkin asiaan, ja joutuu sen seurauksena kokemaan sen hyvät ja huonot puolet. Sananlasku voi viitata esimerkiksi siihen, että kun osallistuu johonkin projektiin tai toimintaan, on valmistauduttava kohtaamaan sen seuraukset, olivat ne sitten hyviä tai huonoja.

Sananlaskun alkuperästä tai tarkasta historiasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on todennäköisesti peräisin suullisesta perinteestä ja on kulkeutunut sukupolvelta toiselle. Sananlaskut ovat olleet osa kansanviisautta ja niitä on käytetty opetuksellisina välineinä jo vuosisatojen ajan.

Sananlaskun kategoriat