Jos ei ole onnea, ei voi menestyä.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa lyhyttä ja ytimekästä lausetta tai ilmaisua, joka sisältää jonkinlaisen opetuksen tai viisauden. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät yleisiä totuuksia tai elämänviisauksia.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia on peräisin antiikin Kreikasta ja Roomasta, jossa uskottiin, että onni ja menestys olivat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Antiikin filosofit, kuten Platon ja Aristoteles, korostivat onnen merkitystä ihmisen elämässä ja uskoivat, että onnellisuus johti automaattisesti menestykseen.

Tämä ajattelutapa levisi myös keskiajalle ja renessanssiin, jolloin uskottiin, että onni oli jumalallinen lahja, joka annettiin vain harvoille ja valituille. Sananlasku ”Jos ei ole onnea, ei voi menestyä” heijastaa tätä ajattelutapaa, jossa onni nähdään menestyksen edellytyksenä.

Nykyään sananlasku on edelleen käytössä ja se viittaa siihen, että menestyminen vaatii myös jonkinlaista onnea tai suotuisia olosuhteita. Vaikka sananlasku voi olla totta tietyissä tilanteissa, monet uskovat myös siihen, että menestys voidaan saavuttaa kovalla työllä, sitkeydellä ja oikeilla valinnoilla, riippumatta onnesta.