Joka myrskyssä seilaa, oppii purjehtimaan

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Joka myrskyssä seilaa, oppii purjehtimaan” tarkoittaa, että vaikeuksien ja vastoinkäymisten kautta ihminen oppii selviytymään ja kehittyy.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka myrskyssä seilaa, oppii purjehtimaan” historia juontaa juurensa merenkulun maailmaan. Sananlasku kuvastaa sitä, että vastoinkäymisten ja vaikeuksien kautta ihminen oppii selviytymään ja kehittyy taitavammaksi.

Merenkulussa myrskyt ovat vaarallisia ja haastavia tilanteita, joissa purjehtijan on oltava taitava ja osattava reagoida nopeasti. Myrskyissä purjehtiminen vaatii kokemusta, taitoa ja rohkeutta. Sananlasku korostaa sitä, että vastoinkäymiset ja vaikeudet voivat olla oppimisen ja kasvun mahdollisuuksia.

Sananlasku on todennäköisesti peräisin merenkulun perinteestä ja se on voinut syntyä merimiesten keskuudessa. Merenkulun maailmassa on aina ollut tärkeää oppia selviytymään vaikeissa olosuhteissa ja kehittymään taitavaksi purjehtijaksi. Sananlasku on myöhemmin levinnyt laajemmalle ja siitä on tullut osa yleistä kansanviisautta.

Sananlaskun kategoriat