Ei ole esteitä, vain mahdollisuuksia.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa lyhyttä ja ytimekästä lausetta tai sanontaa, joka sisältää jonkinlaisen opetuksen tai viisauden. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät tietoa ja kokemusta sukupolvelta toiselle. Tämä tieto voi liittyä esimerkiksi elämänviisauksiin, moraalisiin ohjeisiin tai käytännön neuvoihin. Sananlaskut ovat yleensä helposti muistettavia ja niitä käytetään usein puheenparsina tai opetuksellisina ilmauksina erilaisissa tilanteissa.

Sananlaskun historia

Tämä sananlasku on melko uusi ja sen alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa. Se on kuitenkin yleisesti käytetty kannustamaan ihmisiä ajattelemaan positiivisesti ja löytämään mahdollisuuksia haasteiden sijaan.