Yksi hullu tekee toisen hulluksi.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Yksi hullu tekee toisen hulluksi” tarkoittaa, että toisen ihmisen hullu käytös tai ajatukset voivat tarttua toiseen ihmiseen ja saada hänetkin käyttäytymään tai ajattelemaan hullusti.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Yksi hullu tekee toisen hulluksi” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Kreikkalaisessa filosofiassa ja kirjallisuudessa oli usein esillä ajatus hulluudesta ja sen tarttumisesta toisiin ihmisiin. Esimerkiksi Platonin dialogissa ”Phaidros” mainitaan, että hulluus voi levitä ihmisestä toiseen kuin tarttuva tauti.

Sananlasku on myös saanut vaikutteita Raamatusta. Esimerkiksi Sananlaskujen kirjassa (26:4) todetaan: ”Älä vastaa tyhmälle hänen tyhmyydellään, ettet sinäkin tulisi hänelle samanlaiseksi.” Tämä raamatullinen viisaus voi myös liittyä sananlaskun taustalla olevaan ajatukseen.

Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja kielialueille eri muodoissaan. Se on yleisesti ymmärretty tarkoittavan, että toisen ihmisen hullu käytös tai ajatukset voivat vaikuttaa ja tarttua myös muihin ihmisiin. Sananlasku voi myös viitata siihen, että ihmisten käytös ja ajatukset voivat vaikuttaa toisiinsa ja heijastua takaisin.

Sananlasku on säilynyt ja käytössä eri kulttuureissa ja kielissä, ja se on edelleen käytössä nykypäivänä.

Sananlaskun kategoriat