Tieto on valtaa.

Mitä se tarkoittaa?

Tieto antaa ihmiselle valtaa ja mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Tieto on valtaa” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Kreikkalainen filosofi ja historioitsija Herodotos kirjoitti teoksessaan ”Historiat” lauseen ”Tieto on valtaa”. Tämä lause on myöhemmin muotoutunut sananlaskuksi, joka tarkoittaa, että tieto ja tiedon hankkiminen antavat ihmiselle valtaa ja mahdollisuuden menestyä eri elämänalueilla. Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja säilynyt käytössä vuosisatojen ajan. Se on edelleen yleisesti tunnettu ja käytetty sanonta.

Sananlaskun kategoriat