Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa uudelleen.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa yleensä lyhyttä ja tiivistä lausetta, joka sisältää jonkin elämänviisauden tai opetuksen. Tässä tapauksessa sananlasku tarkoittaa, että on aina mahdollista aloittaa uudelleen tai tehdä muutoksia elämässä, vaikka olisi jo edennyt pitkälle tai tehnyt virheitä.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa uudelleen” historiaa ei ole tarkasti dokumentoitu. Sananlasku on kuitenkin yleisesti käytetty ja tunnettu ilmaus, joka kannustaa ihmisiä aloittamaan uudelleen tai tekemään muutoksia elämässään, vaikka olisi jo edennyt pitkälle tai kokenut epäonnistumisia. Sananlasku voi olla peräisin kansanviisaudesta tai se voi olla peräisin jostakin kirjallisesta teoksesta tai puheesta. Se on saattanut kehittyä ajan myötä ja tulla osaksi yleistä kielenkäyttöä. Sananlasku on saanut suosiota erityisesti motivaatio- ja itseapukirjallisuudessa sekä inspiraatiota tarjoavissa puheissa ja esitelmissä.