Kun sydän on jäinen, sanoista tulee lumimyrsky

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa sanallista ilmaisua tai lausetta, joka sisältää jonkinlaisen opetuksen, viisauden tai totuuden. Sananlaskut ovat usein lyhyitä ja kiteytyneitä ilmaisuja, jotka välittävät perinteistä tietoa ja kokemusta sukupolvelta toiselle.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun sydän on jäinen, sanoista tulee lumimyrsky” historiaa ei ole tarkasti dokumentoitu. Sananlasku on kuitenkin peräisin suomalaisesta kansanperinteestä ja se kuvastaa ihmisen tunteiden ja sanojen välisen yhteyden merkitystä.

Sananlasku viittaa siihen, että kun ihminen on tunne-elämältään kylmä ja tunteeton, hänen sanansa voivat olla loukkaavia ja aiheuttaa konflikteja tai vaikeuksia. Lumimyrskyä verrataan tässä tapauksessa negatiivisiin seurauksiin, joita voi syntyä, kun ihminen ilmaisee tunteettomuuttaan sanojensa kautta.

Sananlasku kuvastaa myös suomalaista luontoa ja ilmastoa, sillä lumimyrsky on tyypillinen ilmiö talvisissa olosuhteissa. Sananlasku voi siis myös viitata siihen, että tunteettomuus ja kylmyys voivat olla erityisen haitallisia ja vaarallisia juuri kylmässä ja ankaran ilmaston maassa.

Sananlasku on todennäköisesti syntynyt ja levinnyt suullisen perinteen kautta, ja se on vakiintunut osaksi suomalaista sananlaskuvarantoa.