Kun metsä puhuu, viisas kuuntelee

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että kun luonto tai ympäristö antaa vihjeitä tai viestejä, viisas henkilö osaa kuunnella ja tulkita niitä oikein.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun metsä puhuu, viisas kuuntelee” alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on peräisin suullisesta perinteestä ja on todennäköisesti peräisin vanhasta kansanviisaudesta. Sananlasku viittaa siihen, että luonnolla ja ympäristöllä on paljon opetettavaa, ja viisaan ihmisen tulisi olla avoin ja kuunnella ympäröivää maailmaa. Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja kielialueille eri muodoissaan.