Kun saappaat ovat suot, sydän on kotona

Mitä se tarkoittaa?

Sana tarkoittaa, että kun asiat ovat hyvin ja elämä on helppoa, ihminen tuntee olonsa onnelliseksi ja tyytyväiseksi.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun saappaat ovat suot, sydän on kotona” historia juontaa juurensa suomalaiseen kansanperinteeseen. Sananlasku kuvastaa suomalaista luontosuhdetta ja elämäntapaa, jossa saappaat ovat olleet tärkeä osa pukeutumista erityisesti maaseudulla ja metsässä liikuttaessa.

Sananlaskun alkuperäinen merkitys liittyy siihen, että kun saappaat ovat suot eli jalassa, ihminen on valmis lähtemään ulos ja tekemään työtä tai muita askareita. Saappaat symboloivat tässä tapauksessa aktiivisuutta ja toimeliaisuutta. Sydän puolestaan viittaa kotiin ja läheisiin ihmissuhteisiin, jotka ovat suomalaisessa kulttuurissa tärkeitä.

Sananlasku kuvaa siis sitä, että kun ihminen on valmis lähtemään ulos ja tekemään töitä tai muita velvollisuuksia, hänellä on hyvä olla ja mieli on levollinen, kun tietää, että kotona odottaa läheiset ja turvallinen ympäristö. Sananlasku korostaa myös suomalaisen luonnon ja maaseudun merkitystä suomalaisille, sillä suot ovat olennainen osa Suomen luontoa.

Sananlasku on kulkeutunut suullisen perimätiedon kautta sukupolvelta toiselle ja se on vakiintunut osaksi suomalaista sananlaskuvarantoa. Sitä käytetään edelleen kuvaamaan tilannetta, jossa ihminen on valmis lähtemään ulos ja tekemään töitä tai muita velvollisuuksia, kun hänellä on hyvä olla ja mieli on levollinen kotona odottavien läheisten takia.

Sananlaskun kategoriat