Joka järvessä uiskentelee, se oppii kalojen kielen

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa yleensä lyhyttä ja tiivistä lausetta tai sanontaa, joka sisältää jonkin opetuksen tai viisauden. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät yleistajuisella tavalla elämänviisautta ja kokemusta.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka järvessä uiskentelee, se oppii kalojen kielen” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja kokemusperäiseen tietoon. Sananlasku kuvastaa sitä, että ihminen oppii ja saa kokemuksia elämässään eri tilanteissa ja ympäristöissä. Vertaus kalojen kieleen viittaa siihen, että kun ihminen on tarpeeksi pitkään ja aktiivisesti tekemisissä jonkin asian tai ilmiön kanssa, hän oppii ymmärtämään sen syvällisemmin ja saa siitä tietoa, jota ei välttämättä muuten olisi saanut.

Sananlasku on todennäköisesti syntynyt aikana, jolloin kalastus oli tärkeä elinkeino ja ihmisten elämä oli läheisessä yhteydessä luontoon ja sen ilmiöihin. Kalastuksen parissa vietetty aika ja kokemus auttoivat ihmisiä oppimaan kalojen käyttäytymisestä, elinympäristöstä ja niiden kielenomaisista viesteistä. Sananlasku on sittemmin siirtynyt osaksi suullista perinnettä ja kulttuuria, ja se on säilynyt käytössä ja tunnettuina eri puolilla maailmaa.