Kukin tyylillään.

Mitä se tarkoittaa?

Jokainen tekee asiat omalla tavallaan tai jokaisella on oma tyylinsä.

Sananlaskun historia

Sanonta ”kukin tyylillään” on peräisin latinankielisestä sanonnasta ”suum cuique”, joka tarkoittaa ”kullekin oma”. Sanonta on peräisin antiikin Roomasta ja se on säilynyt käytössä eri kielissä eri muodoissaan. Sanonta viittaa siihen, että jokaisella ihmisellä on oma persoonallinen tapansa toimia ja ilmaista itseään, eikä sitä tulisi tuomita tai verrata muiden tapoihin. Sanonta korostaa yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksymistä.

Sananlaskun kategoriat