Kun on tarkoitus, on tiekin.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Kun on tarkoitus, on tiekin” tarkoittaa, että kun ihmisellä on selkeä päämäärä tai tavoite, hän löytää keinon tai mahdollisuuden saavuttaa se. Sananlasku korostaa sitkeyttä ja päättäväisyyttä tavoitteiden saavuttamisessa.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan ja Roomaan, joissa viisaita lausahduksia käytettiin opetuksellisina välineinä. Sananlaskut ovat levinneet eri kulttuureihin ja niitä on käytetty eri tarkoituksiin, kuten opetuksellisina, viihdyttävinä tai muistisääntöinä. Suomessa sananlaskut ovat olleet osa kansanperinnettä ja niitä on kerätty ja tallennettu jo keskiajalta lähtien. ”Kun on tarkoitus, on tiekin” -sananlasku on yksi monista suomalaisista sananlaskuista, joka korostaa päämäärätietoisuutta ja sitkeyttä.

Sananlaskun kategoriat