Kukaan ei ole saari.

Mitä se tarkoittaa?

Sana ”kukaan ei ole saari” tarkoittaa, että ihmiset tarvitsevat toisiaan ja ovat riippuvaisia toisistaan. Se korostaa yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen merkitystä ihmisten elämässä.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kukaan ei ole saari” historia juontaa juurensa englantilaisen runoilijan John Donnen teokseen ”Meditation XVII” vuodelta 1624. Donnen runossa hän käsittelee ihmisen yhteyttä toisiin ihmisiin ja korostaa, että jokainen ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta. Runossa Donnen kirjoittaa: ”No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main.” Tämä lause on myöhemmin kiteytynyt sananlaskuksi ”Kukaan ei ole saari”. Sananlasku on sittemmin levinnyt laajalti ja sitä käytetään usein korostamaan ihmisten keskinäistä riippuvuutta ja tarvetta yhteisöllisyydelle.

Sananlaskun kategoriat