Suutarin lapsilla ei ole kenkiä

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Suutarin lapsilla ei ole kenkiä” tarkoittaa, että joskus ammattilaiset eivät hyödynnä taitojaan tai osaamistaan omassa elämässään tai lähipiirissään.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Suutarin lapsilla ei ole kenkiä” historia juontaa juurensa vanhaan suutarin ammattiin. Suutari oli henkilö, joka valmisti ja korjasi kenkiä. Sananlasku kuvaa tilannetta, jossa suutarin omat lapset eivät omista kenkiä, vaikka suutari itse valmistaa kenkiä muille.

Sananlasku on saanut alkunsa siitä, että suutari keskittyi työssään muiden ihmisten kenkien korjaamiseen ja valmistamiseen, unohtaen samalla omien lastensa tarpeet. Tämä kuvaa tilannetta, jossa ammattilainen panostaa työhönsä niin paljon, että hän unohtaa omat läheisensä.

Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja se on yleisesti käytetty kuvaamaan tilannetta, jossa henkilö panostaa muiden hyvinvointiin tai tarpeisiin, mutta unohtaa samalla omat läheisensä tai omat tarpeensa.

Sananlaskun kategoriat