Jos ei ole omaa mielipidettä, ei voi olla oma itsensä.

Mitä se tarkoittaa?

Ihminen tarvitsee oman mielipiteen ja ajattelun kehittämistä ollakseen aito ja oma itsensä.

Sananlaskun historia

Tämä sananlasku on peräisin antiikin Kreikasta, jossa se esiintyi Platonin dialogissa ”Protagoras”. Siinä Protagoras sanoo, että ”ihminen on mittansa mukaan”, mikä tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on oma mielipide ja näkemys asioista, ja että nämä mielipiteet määrittävät sen, kuka hän on. Sananlasku on sittemmin levinnyt laajalti eri kulttuureihin ja kielialueille, ja se on edelleen käytössä nykypäivänä.

Sananlaskun kategoriat