Jos ei ole nöyryyttä, ei voi oppia.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa lyhyttä ja ytimekästä lausetta tai sanontaa, joka sisältää jonkinlaisen opetuksen tai viisauden. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät sukupolvelta toiselle arvoja, kokemuksia ja elämänviisautta. Tämä tietty sananlasku tarkoittaa, että ilman nöyryyttä ei voi oppia uusia asioita tai kehittyä, sillä ylpeys ja ylimielisyys estävät avoimuuden uusille oivalluksille ja oppimiselle.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Jos ei ole nöyryyttä, ei voi oppia” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Antiikin kreikkalaiset filosofit, kuten Sokrates ja Platon, korostivat nöyryyden merkitystä oppimisessa ja tiedon hankkimisessa.

Nöyryys tarkoittaa kykyä tunnustaa omat rajallisuutensa ja olla avoin uusille tiedoille ja näkökulmille. Antiikin kreikkalaiset filosofit uskoivat, että vain nöyrä ihminen voi todella oppia ja kehittyä henkisesti.

Tämä ajatus siirtyi myös kristilliseen perinteeseen, jossa nöyryys nähdään hyveenä ja tärkeänä osana hengellistä kasvua. Raamatussa esimerkiksi sanotaan: ”Jumala vastustaa ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa armon” (Jaakobin kirje 4:6).

Sananlasku ”Jos ei ole nöyryyttä, ei voi oppia” on siten syntynyt tästä pitkästä filosofisesta ja uskonnollisesta perinteestä. Se muistuttaa meitä siitä, että oppiminen edellyttää avointa mieltä ja valmiutta tunnustaa omat puutteemme ja virheemme.