Jos ei ole halua auttaa muita, ei voi odottaa apua itselleen.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos emme ole valmiita auttamaan muita ihmisiä, emme voi odottaa saavamme apua itse.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan ja Roomaan, joissa viisaiden filosofien lausahduksia ja opetuksia tallennettiin kirjallisesti. Sananlaskut ovat olleet osa kansanperinnettä ja suullista kulttuuria eri puolilla maailmaa jo vuosisatojen ajan. Niitä on käytetty opetuksellisina välineinä ja ne ovat välittäneet arvoja ja viisauksia sukupolvelta toiselle. Tämä tietty sananlasku korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ja vastavuoroisuutta, ja se on edelleen ajankohtainen nykypäivänäkin.

Sananlaskun kategoriat