Jokainen on oman onnensa seppä.

Mitä se tarkoittaa?

Jokainen vastaa itse omasta elämästään ja menestyksestään.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Jokainen on oman onnensa seppä” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Kreikkalaisessa mytologiassa Hephaistos oli jumala, joka hallitsi tulen ja metallin valmistusta. Hän oli myös taitava seppä. Sananlasku viittaa siihen, että jokainen ihminen on vastuussa omasta onnestaan ja menestyksestään, samalla tavalla kuin seppä on vastuussa omasta työstään ja luomuksistaan. Sananlasku on sittemmin levinnyt eri kulttuureihin ja saanut erilaisia muunnelmia, mutta sen perusajatus on säilynyt samana.

Sananlaskun kategoriat