Joka myrskyn keskellä laulaa, löytää rauhan

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos ihminen pystyy säilyttämään mielenrauhansa ja ilonsa vaikeina aikoina, hän löytää lopulta rauhan ja tyytyväisyyden.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka myrskyn keskellä laulaa, löytää rauhan” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Antiikin kreikkalaiset filosofit ja runoilijat, kuten Epiktetos ja Horatius, käyttivät samankaltaisia ilmaisuja korostaakseen henkistä vahvuutta ja sisäistä rauhaa vaikeuksien keskellä.

Sananlasku on myös saanut vaikutteita buddhalaisesta filosofiasta, erityisesti zen-buddhalaisuudesta, jossa korostetaan mielen rauhaa ja tasapainoa kaikenlaisissa olosuhteissa.

Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja kielialueille eri aikakausina. Se on tullut osaksi monien kansojen ja yhteisöjen perinnettä ja sitä käytetään usein kannustamaan ihmisiä pysymään positiivisina ja löytämään sisäinen rauha vaikeuksien keskellä.

Sananlaskun kategoriat