Joka marjan poimii, se marjan maistaa

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että vain ne, jotka tekevät työn tai vaivan, saavat nauttia sen tuottamasta hyödystä tai ilosta.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka marjan poimii, se marjan maistaa” historia juontaa juurensa vanhaan suomalaiseen kansanperinteeseen. Sananlasku kuvastaa yleistä elämänviisautta ja kehottaa ihmisiä ottamaan vastuun omista teoistaan ja päätöksistään.

Sananlaskun alkuperäinen merkitys liittyy marjojen poimimiseen ja niiden maistamiseen. Se viittaa siihen, että vain ne, jotka tekevät työtä ja vaivaa marjojen keräämisessä, palkitaan niiden makeudella ja herkullisuudella. Sananlasku kannustaa ihmisiä tekemään työtä ja panostamaan vaivannäköön, jotta he voisivat nauttia hyvistä asioista elämässä.

Sananlasku on kulkenut suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle ja se on säilynyt osana suomalaista kulttuuria. Se on myös saanut erilaisia tulkintoja ja sovelluksia eri aikakausina ja eri yhteiskunnallisissa konteksteissa. Sananlasku on edelleen käytössä ja sen viesti on ajankohtainen nykypäivänäkin.