Joka kiveen kompastuu, se kantta kohottaa

Mitä se tarkoittaa?

Tämä sananlasku tarkoittaa, että ihminen oppii virheistään ja kasvaa niistä vahvemmaksi. Jokainen koettu vaikeus tai virhe opettaa meitä ja auttaa meitä kehittymään.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka kiveen kompastuu, se kantta kohottaa” historia juontaa juurensa suomalaiseen kansanperinteeseen. Sananlaskut ovat olleet osa suullista perinnettä jo vuosisatojen ajan, ja ne ovat välittyneet sukupolvelta toiselle suullisesti. Sananlaskut ovat lyhyitä, tiiviitä lauseita tai ilmaisuja, jotka sisältävät jonkinlaisen opetuksen tai viisauden.

Tämä tietty sananlasku kuvaa tilannetta, jossa henkilö kompastuu kiveen, mutta sen sijaan että jäisi valittamaan tai lannistuisi, hän oppii virheestään ja jatkaa eteenpäin entistä viisaampana ja varovaisempana. Sananlasku kannustaa siis kestämään vastoinkäymiset ja oppimaan niistä.

Sananlaskut ovat olleet tärkeä osa suomalaista kulttuuria ja niitä on käytetty eri tilanteissa ja yhteyksissä. Ne ovat välittäneet viisautta, opetuksia ja arvoja sukupolvelta toiselle. Sananlaskut ovat myös osa suomalaista identiteettiä ja ne ovat säilyneet elinvoimaisina osana kansanperinnettä.

Sananlaskun kategoriat