Ei sota yhtä miestä kaipaa.

Mitä se tarkoittaa?

Tämä sananlasku tarkoittaa, että yksittäinen henkilö ei voi yksinään aloittaa sotaa tai taistelua.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Ei sota yhtä miestä kaipaa” historia juontaa juurensa sotilaalliseen kontekstiin. Sanonta tarkoittaa, että yksittäisen henkilön poissaolo tai menetys ei ole ratkaiseva tekijä sodan lopputuloksen kannalta.

Sananlasku on peräisin antiikin Roomasta, jossa se esiintyi alun perin latinankielisenä sananlaskuna ”Unus homo nullus homo” eli ”Yksi mies ei ole mikään mies”. Rooman valtakunnan aikana sotilaat taistelivat yhdessä joukkueina, ja yksittäisen sotilaan merkitys oli vähäinen verrattuna koko armeijan voimaan.

Sananlasku levisi myöhemmin eri kielten kautta eri puolille maailmaa ja sai erilaisia muotoja. Suomenkieliseksi sananlaskuksi se vakiintui 1800-luvulla, ja se on sittemmin säilynyt osana suomalaista sananlaskuperinnettä.

Sananlaskun kategoriat