Vähä varastaa, iso perii

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Vähä varastaa, iso perii” tarkoittaa, että pienet rikkomukset tai varkaudet voivat jäädä huomaamatta tai rankaisematta, mutta suuremmat rikokset tai väärinkäytökset tulevat lopulta ilmi ja niistä joutuu vastuuseen.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Vähä varastaa, iso perii” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja elämänkokemukseen. Sananlasku kuvaa tilannetta, jossa pienet rikkomukset tai vääryydet voivat jäädä huomaamatta tai rankaisematta, kun taas suuremmat rikokset tai vääryydet saattavat johtaa vakaviin seurauksiin.

Sananlasku heijastaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden ja moraalin periaatteita. Se opettaa, että vaikka pienet rikkomukset saattavat tuntua harmittomilta tai huomaamattomilta, ne voivat kuitenkin johtaa suurempiin ongelmiin tai seurauksiin tulevaisuudessa. Sananlasku kannustaa ihmisiä toimimaan rehellisesti ja oikeudenmukaisesti, sillä väärinkäytökset voivat paljastua ja johtaa vakaviin seurauksiin myöhemmin.

Sananlasku on todennäköisesti syntynyt kansan keskuudessa vuosisatojen aikana ja välittynyt suullisesti sukupolvelta toiselle. Se on osa suomalaista kansanperinnettä ja kulttuuria, ja sitä käytetään edelleen nykypäivänä kuvaamaan tilanteita, joissa pienet rikkomukset tai vääryydet voivat johtaa suurempiin ongelmiin tai seurauksiin.

Sananlaskun kategoriat