Parempi on olla ystävä kuin vihollinen.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että on parempi olla hyvissä väleissä ja ystävällinen toisten ihmisten kanssa kuin olla vihamielinen ja vihollinen.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Parempi on olla ystävä kuin vihollinen” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Kreikkalaisessa filosofiassa ja kirjallisuudessa korostettiin ystävyyden merkitystä ja sen positiivisia vaikutuksia elämään. Esimerkiksi Aristoteles puhui ystävyyden tärkeydestä ja sen vaikutuksesta onnellisuuteen.

Sananlasku on myös levinnyt eri kulttuureihin ja esiintyy eri muodoissa eri aikakausina. Sen perusajatus on kuitenkin pysynyt samana: ystävyyden arvo on suurempi kuin vihollisuuden. Sananlasku kannustaa ihmisiä arvostamaan ja vaalimaan ystävyyssuhteitaan sekä välttämään vihamielisyyttä ja konflikteja.

Sananlaskun kategoriat