Parempi on olla yritteliäs kuin odottaa muiden tekevän työn.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että on parempi olla aktiivinen ja yritteliäs tekemään työtä itse, kuin odottaa muiden tekevän sen puolestasi.

Sananlaskun historia

Sananlaskujen historia ulottuu tuhansien vuosien taakse. Ne ovat olleet osa ihmisten kulttuuria ja perinteitä eri puolilla maailmaa. Sananlaskut ovat lyhyitä, tiiviitä lauseita tai ilmaisuja, jotka sisältävät jonkinlaisen opetuksen tai viisauden.

Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittyvät suullisesti sukupolvelta toiselle. Ne voivat kertoa elämänviisauksista, moraalisista ohjeista, käytännön neuvoista tai yleisistä totuuksista. Sananlaskut voivat myös sisältää vertauksia tai kuvallisia ilmaisuja.

Sananlaskujen alkuperä on usein tuntematon, ja ne voivat olla peräisin eri kulttuureista ja aikakausilta. Ne voivat myös muuttua ja sopeutua eri yhteiskuntien tarpeisiin ja arvoihin. Sananlaskut voivat olla osa kansanperinnettä, uskontoa, kirjallisuutta tai suullista perinnettä.

Sananlaskut ovat edelleen osa nykypäivän kulttuuria ja niitä käytetään eri tilanteissa ja yhteyksissä. Ne voivat tarjota viisautta, huumoria tai ajattelemisen aihetta. Sananlaskut voivat myös olla osa identiteettiä ja yhteisöllisyyttä, kun ne välittyvät sukupolvelta toiselle ja yhdistävät ihmisiä yhteisten kokemusten ja arvojen kautta.