Mitä pieni mies voi, sen hän tekee.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Mitä pieni mies voi, sen hän tekee” tarkoittaa, että vaikka joku olisi fyysisesti tai sosiaalisesti pienikokoinen tai heikko, hän tekee parhaansa ja käyttää kaikki mahdollisuutensa saavuttaakseen tavoitteensa tai suoriutuakseen tehtävistään. Sananlasku korostaa sitkeyttä, päättäväisyyttä ja kykyä hyödyntää omia voimavarojaan.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Mitä pieni mies voi, sen hän tekee” alkuperästä tai tarkasta historiasta ei ole tietoa. Sananlasku on kuitenkin yleisesti käytetty ilmaus, joka viittaa siihen, että ihminen tekee parhaansa tai käyttää kaikki voimavaransa saavuttaakseen tavoitteensa, vaikka hän olisikin fyysisesti tai sosiaalisesti pienikokoinen. Sananlasku voi myös viitata siihen, että jokaisella ihmisellä on kyky tehdä jotain merkityksellistä tai vaikuttavaa, riippumatta heidän koostaan tai asemastaan yhteiskunnassa.

Sananlaskun kategoriat