Kun tyhmä saa idean, viisas on jo toiminnassa

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa yleensä lyhyttä ja tiivistä lausetta, joka sisältää jonkin elämänohjeen tai viisauden. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät yleistajuisella tavalla tietoa ja kokemusta. Tämä tieto voi liittyä esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen, luontoon, työhön tai elämän eri tilanteisiin. Sananlaskut voivat olla myös humoristisia tai ironisia.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun tyhmä saa idean, viisas on jo toiminnassa” historiaa ei ole tarkasti dokumentoitu, joten sen alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Sananlasku kuitenkin kuvaa yleistä havaintoa tai totuutta siitä, että viisaat ihmiset ovat usein edellä muita toiminnassa ja reagoivat nopeammin erilaisiin tilanteisiin. Tämä sananlasku on todennäköisesti syntynyt kansanperinteessä ja välittynyt suullisesti sukupolvelta toiselle. Se on myös saattanut kehittyä eri muodoissa eri kulttuureissa.