Kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä” tarkoittaa, että kun valvontaa tai johtajuutta ei ole, ihmiset tai ryhmät voivat käyttäytyä vapaammin tai tehdä asioita, joita he eivät tekisi, jos joku valvoisi heitä.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Antiikin kreikkalaiset käyttivät usein eläinmetaforia ja vertauksia ilmaistakseen erilaisia tilanteita ja käyttäytymistä.

Tämä sananlasku kuvaa tilannetta, jossa valvoja tai johtaja on poissa, ja alaiset hyödyntävät tilannetta omaksi edukseen. Kissa symboloi tässä tapauksessa valvojaa tai johtajaa, kun taas hiiret edustavat alaisia tai muita henkilöitä, jotka hyödyntävät tilannetta.

Sananlasku on levinnyt eri kulttuureihin ja kielialueille eri aikakausina. Se on tullut osaksi kansanperinnettä ja käytetään edelleen kuvaamaan tilannetta, jossa vastuuhenkilö puuttuu ja toiset hyödyntävät tilannetta omaksi edukseen.

Sananlaskun kategoriat