Kuka leikkiin ryhtyy, saa leikin kärsiä.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos joku aloittaa jonkin toiminnan tai pelin, hän joutuu myös kestämään sen seuraukset tai vaikeudet.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Kuka leikkiin ryhtyy, saa leikin kärsiä” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja perinteeseen. Sananlaskut ovat lyhyitä, kiteytettyjä lauseita tai ilmaisuja, jotka sisältävät jonkin opetuksen tai viisauden. Ne ovat usein peräisin kansanperinteestä ja niitä on käytetty jo vuosisatojen ajan.

Tämä sananlasku tarkoittaa, että jos ryhtyy johonkin toimintaan tai leikkiin, on valmistauduttava myös sen mahdollisiin seurauksiin tai vaikeuksiin. Se voi olla varoitus siitä, että kaikki toiminta tai päätökset voivat johtaa seurauksiin, joita ei välttämättä ole ennalta arvattu.

Sananlaskun alkuperästä tai tarkasta historiasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on todennäköisesti peräisin suullisesta perinteestä ja on kulkeutunut sukupolvelta toiselle. Sananlaskut ovat olleet osa kansanperinnettä ja niitä on käytetty opetuksellisina välineinä sekä viisauden jakamiseen.

Sananlaskun kategoriat