Jos ei ole vaikeuksia, ei ole mahdollisuuksia kasvaa.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että vastoinkäymiset ja vaikeudet ovat välttämättömiä henkilökohtaiselle kasvulle ja kehitykselle. Ilman vaikeuksia ei ole mahdollisuutta oppia uusia asioita, kehittää taitojaan tai saavuttaa tavoitteitaan.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia on peräisin antiikin Kreikasta, jossa se esiintyi ensimmäisen kerran Platonin teoksessa ”Valtio”. Sananlasku on myöhemmin levinnyt eri kulttuureihin ja kääntynyt eri muodoissa eri kielille. Sananlaskun tarkoituksena on korostaa, että vastoinkäymiset ja vaikeudet ovat välttämättömiä kasvun ja kehityksen kannalta. Ilman haasteita ja vastoinkäymisiä ihminen ei voi oppia, kehittyä eikä saavuttaa menestystä. Sananlasku kannustaa ihmisiä kohtaamaan vaikeudet ja näkemään ne mahdollisuuksina kasvaa ja kehittyä.

Sananlaskun kategoriat