Jos ei ole tavoitetta, ei voi saavuttaa mitään.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa sitä, että ilman selkeää päämäärää tai tavoitetta ei voi saavuttaa mitään merkittävää. Tavoitteiden asettaminen ja niiden tavoittelu on tärkeää menestyksen saavuttamiseksi.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan, jossa filosofi Aristoteles ensimmäisenä esitti vastaavanlaisen ajatuksen. Hän kirjoitti teoksessaan ”Nikomakhoksen etiikka” (engl. Nicomachean Ethics) että ”Tavoitteeton elämä on kuin laiva ilman satamaa”. Tämä ajatus on myöhemmin kiteytynyt sananlaskuun ”Jos ei ole tavoitetta, ei voi saavuttaa mitään”. Sananlasku on sittemmin levinnyt eri kulttuureihin ja muokkautunut eri muotoihin, mutta sen perusajatus pysyy samana: ilman selkeää päämäärää tai tavoitetta on vaikea saavuttaa mitään merkittävää.

Sananlaskun kategoriat