Jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, on parempi olla hiljaa.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos ei ole mitään positiivista tai hyvää sanottavaa, on parempi olla puhumatta tai kommentoimatta mitään.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Antiikin kreikkalaiset filosofit, kuten Sokrates ja Platon, korostivat puhumisen ja keskustelun tärkeyttä. Heidän mukaansa puhumisen tulisi olla hyödyllistä ja rakentavaa, eikä turhaa tai haitallista.

Tämä ajatus siirtyi myös roomalaiseen kulttuuriin, ja sananlasku ”Si tacuisses, philosophus mansisses” (Jos olisit pysynyt hiljaa, olisit pysynyt filosofina) tuli tunnetuksi. Tämä sananlasku korosti hiljaisuuden ja harkitun puheen merkitystä.

Sananlasku on sittemmin levinnyt eri kulttuureihin ja saanut erilaisia muotoja. Nykyään se tunnetaan monissa eri kielissä ja se on yleisesti hyväksytty tapa ilmaista ajatus siitä, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, on parempi olla hiljaa.

Sananlaskun kategoriat