Jos ei ole kykyä nauraa itselleen, ei voi odottaa muiden nauravan.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos henkilö ei pysty nauramaan omille virheilleen tai heikkouksilleen, hän ei voi odottaa muiden ihmisten nauravan niille. Sananlasku korostaa itseironian ja kyvyn nauraa omille puutteilleen tärkeyttä.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia on peräisin antiikin Kreikasta, jossa se esiintyi alun perin filosofi Demokritoksen lausumana. Demokritoksen mukaan kyky nauraa itselleen oli merkki viisaudesta ja itsetuntemuksesta. Hän uskoi, että ihminen, joka pystyy nauramaan omille virheilleen ja heikkouksilleen, on henkisesti vahva ja tasapainoinen. Tämä ajatus levisi myöhemmin eri kulttuureihin ja muotoutui eri muotoihin eri aikakausina. Nykyään sananlasku käytetään usein korostamaan itseironian ja huumorintajun tärkeyttä ihmissuhteissa ja elämässä yleensä.

Sananlaskun kategoriat