Jos ei ole halua tehdä työtä, ei voi odottaa saavansa mitään ilmaiseksi.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos ei ole valmis tekemään työtä tai panostamaan johonkin, ei voi odottaa saavansa siitä mitään ilmaiseksi tai saavuttavansa haluamaansa.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan ja Roomaan, missä filosofit ja kirjailijat käyttivät sananlaskuja opetuksellisina välineinä. Sananlaskut olivat lyhyitä, ytimekkäitä lauseita, jotka sisälsivät viisauden ja elämänkokemuksen opetuksia.

Sananlaskut levisivät myös muihin kulttuureihin, kuten arabialaiseen ja kiinalaiseen kulttuuriin, ja niitä käytettiin edelleen opetuksellisina välineinä. Sananlaskut välittivät tärkeitä arvoja ja elämänohjeita, ja ne olivat helposti muistettavia ja jaettavia.

Sananlaskut ovat säilyneet läpi vuosisatojen ja ne ovat edelleen osa monien kulttuurien perinnettä. Ne välittävät viisautta ja opetuksia eri elämänalueilta, kuten työnteosta, ihmissuhteista ja moraalisista arvoista.

Nykyään sananlaskut ovat edelleen osa puhekieltä ja kirjallisuutta. Ne tarjoavat lyhyitä ja tiiviitä ilmaisuja, jotka kiteyttävät monimutkaisia ajatuksia ja opetuksia. Sananlaskut ovat myös osa kansanperinnettä ja ne välittävät kulttuurisia arvoja ja perinteitä seuraaville sukupolville.