Ei voi oppia uimaan, jos ei uskalla astua veteen.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että uusia taitoja tai kokemuksia ei voi oppia, jos ei uskalla ottaa riskejä tai astua epämukavuusalueelle.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Ei voi oppia uimaan, jos ei uskalla astua veteen” historia juontaa juurensa todennäköisesti vanhaan kansanviisauteen ja kokemusperäiseen tietoon. Sananlasku kuvastaa sitä, että uimaan oppiminen vaatii rohkeutta ja uskallusta astua veteen. Ilman konkreettista kokemusta ja tekemistä ei voi oppia uimaan.

Sananlasku on todennäköisesti syntynyt aikana, jolloin uimataito oli tärkeä taito selviytymisen kannalta. Uimataitoa tarvittiin esimerkiksi vesistöjen ylittämiseen, kalastukseen ja veneilyyn. Sananlasku voi myös kuvastaa laajemmin elämän oppimista ja uusien asioiden kokeilemista.

Sananlaskun kategoriat