Ei ole ruusuilla tanssimista ilman piikkejä.

Mitä se tarkoittaa?

Tämä sananlasku tarkoittaa, että kaikki hyvä ja kaunis voi sisältää myös vaikeuksia ja haasteita. Elämässä ei voi välttää kaikkia vaikeuksia, vaan niiden kanssa on opittava elämään.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Ei ole ruusuilla tanssimista ilman piikkejä” historia juontaa juurensa vanhaan englantilaiseen sananlaskuun ”No rose without a thorn”. Tämä sanonta on ollut käytössä jo keskiajalta lähtien ja se on levinnyt eri kielialueille eri muodoissaan.

Sananlasku kuvastaa yleistä elämän totuutta, että mikään hyvä asia ei tule ilman vastoinkäymisiä tai vaikeuksia. Ruusut symboloivat tässä yhteydessä kauniita ja miellyttäviä asioita, kun taas piikit edustavat niitä hankaluuksia ja haasteita, joita voi kohdata matkalla kohti tavoiteltua päämäärää.

Sananlasku on säilynyt käytössä eri kulttuureissa ja se on saanut erilaisia muunnelmia eri kielissä. Se on yleisesti tunnettu ja käytetty sanonta, joka edelleen välittää viisauden siitä, että elämässä on hyväksyttävä sekä ilot että surut.

Sananlaskun kategoriat