Parempi yksinäinen tie kuin väärä seura.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa sanallista ilmaisua tai lausetta, joka sisältää jonkin opetuksen, viisauden tai totuuden. Sananlaskut ovat usein perinteisiä ja niitä käytetään opetuksellisessa tai kuvaannollisessa tarkoituksessa.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa antiikin aikaan. Antiikin Kreikassa ja Roomassa oli tapana käyttää lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita, jotka sisälsivät viisauksia ja opetuksia. Näitä lauseita kutsuttiin sentensseiksi.

Sananlaskut levisivät myös keskiajalla, kun kirjapainotaito keksittiin ja kirjojen levittäminen helpottui. Sananlaskut olivat suosittuja kansan keskuudessa, sillä ne olivat helppoja muistaa ja niiden avulla voitiin välittää viisauksia ja opetuksia seuraaville sukupolville.

Sananlaskut ovat olleet osa lähes kaikkia kulttuureita ja niitä on käytetty eri tarkoituksiin. Ne voivat sisältää neuvoja, varoituksia, moraalisia opetuksia tai kuvata elämän viisautta. Sananlaskut ovat myös usein kielellisesti mielenkiintoisia ja niissä voi olla vertauskuvia tai sanaleikkejä.

”Parempi yksinäinen tie kuin väärä seura” on yksi esimerkki sananlaskusta, joka korostaa yksinäisyyden ja hyvän seuran merkitystä. Sananlasku kehottaa valitsemaan yksinäisyyden, jos vaihtoehtona on huono tai haitallinen seura. Tämä sananlasku on todennäköisesti syntynyt kansan keskuudessa ja se on kulkeutunut sukupolvelta toiselle suullisen perimätiedon kautta.