Kun joki virtaa, se kivetkin kuljettaa

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa yleisesti ottaen lyhyttä ja tiivistä lausetta tai sanontaa, joka sisältää jonkin elämänohjeen, viisauden tai opetuksen. Sananlaskut ovat usein peräisin kansanperinteestä ja ne välittävät sukupolvelta toiselle viisautta ja kokemusta erilaisista elämäntilanteista. Sananlaskut voivat olla myös vertauskuvallisia ja niitä käytetään usein kuvaamaan tai selittämään jotain asiaa tai tilannetta.

Sananlaskun historia

Sananlaskut ovat perinteisiä ilmaisuja tai lyhyitä lauseita, jotka sisältävät viisauden tai opetuksen. Ne ovat olleet osa kansanperinnettä ja suullista kulttuuria jo vuosisatojen ajan. Sananlaskut välittävät yleensä yleispäteviä totuuksia tai elämänviisauksia, ja niitä käytetään usein vertauskuvallisesti tai kuvainnollisesti.

Sananlaskujen alkuperä ja historia ovat usein vaikeasti jäljitettävissä, sillä ne ovat siirtyneet suullisesti sukupolvelta toiselle. Monet sananlaskut ovat peräisin kansanperinteestä ja ovat kehittyneet ajan myötä. Ne voivat olla peräisin eri kulttuureista, uskonnoista tai historiallisista tapahtumista.

Sananlaskun ”Kun joki virtaa, se kivetkin kuljettaa” alkuperästä tai tarkasta historiasta ei ole tietoa. Se on kuitenkin tyypillinen esimerkki sananlaskusta, joka kuvaa luonnonvoimien voimaa ja sitä, miten jatkuva liike tai toiminta voi saada aikaan muutoksia tai vaikutuksia ympäristöön tai ihmisiin.