Kultainen keskitie on usein paras tie.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa yleisesti ottaen lyhyttä ja tiivistä lausetta, joka sisältää jonkin elämänohjeen tai viisauden. Tässä tapauksessa sananlasku ”Kultainen keskitie on usein paras tie” tarkoittaa, että monissa tilanteissa paras ratkaisu tai toimintatapa on löytää tasapaino ääripäiden välillä.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”kultainen keskitie on usein paras tie” historia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan, jossa filosofi Aristoteles esitti ajatuksen kohtuullisuudesta ja tasapainosta. Hän korosti, että paras tapa elää on löytää kultainen keskitie ääripäiden välillä, eli välttää liiallista intohimoa ja liiallista pidättyväisyyttä. Tämä ajatus on myöhemmin levinnyt eri kulttuureihin ja muokkautunut eri muotoihin, mutta perusajatus kohtuullisuudesta ja tasapainosta on säilynyt. Sananlasku on siten peräisin antiikin filosofiasta ja sen ajatuksista.