Joka aitan rakentaa, se leipäänsä varjelee

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku tarkoittaa, että jos ihminen tekee työtä ja sijoittaa aikaa ja vaivaa johonkin, hänellä on myös hyötyä siitä tulevaisuudessa.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Joka aitan rakentaa, se leipäänsä varjelee” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja perinteiseen elämäntapaan. Sananlasku kuvastaa ajatusta siitä, että työn tekeminen ja omaisuuden hankkiminen ovat tärkeitä elämän peruspilareita.

Sananlasku on peräisin maatalousyhteiskunnasta, jossa aitta oli tärkeä rakennus viljan säilyttämiseen. Aitan rakentaminen vaati aikaa, vaivaa ja resursseja, mutta se oli välttämätöntä, jotta viljaa voitiin säilyttää ja sitä kautta varmistaa leivän saanti. Sananlasku korostaa sitä, että omaisuuden hankkiminen ja sen säilyttäminen vaativat työtä ja huolenpitoa.

Sananlasku on levinnyt suullisen perimätiedon kautta sukupolvelta toiselle ja se on säilynyt osana kansanviisautta ja kansanperinnettä. Se kuvastaa yleistä elämänviisautta ja ohjeistaa ihmisiä huolehtimaan omasta toimeentulostaan ja varautumaan tulevaisuuteen.

Nykyään sananlaskua käytetään edelleen kuvaamaan sitä, että omasta toimeentulostaan ja omaisuudestaan on huolehdittava, jotta voi selviytyä elämässä. Se kannustaa ihmisiä tekemään työtä ja säästämään, jotta he voivat turvata oman leipänsä.