Hiljaa hyvä tulee.

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Hiljaa hyvä tulee” tarkoittaa, että kärsivällisyydellä ja rauhallisella työskentelyllä saavutetaan parempia tuloksia kuin kiirehtimällä tai hätiköimällä.

Sananlaskun historia

Sananlaskun ”Hiljaa hyvä tulee” historia juontaa juurensa vanhaan kansanviisauteen ja perinteiseen elämäntapaan. Sanonta kuvastaa ajatusta siitä, että kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys palkitaan lopulta parhaalla mahdollisella tavalla.

Sananlasku on ollut käytössä jo pitkään eri kulttuureissa ympäri maailmaa. Suomessa sanonta on ollut käytössä ainakin 1800-luvulta lähtien ja se on vakiintunut osaksi suomalaista kansanperinnettä.

Sananlasku kuvastaa ajatusta siitä, että hyvät asiat vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä. Se kannustaa ihmisiä olemaan maltillisia ja odottamaan hyvien asioiden saapumista. Sanonta voi liittyä esimerkiksi työntekoon, opiskeluun tai ihmissuhteisiin, joissa tulokset eivät välttämättä näy heti, mutta pitkäjänteisellä työllä ne voivat lopulta toteutua.

Sananlasku on säilynyt elinvoimaisena ja käytössä yhä tänä päivänä. Se on osa suomalaista kulttuuria ja viestii ajatusta kärsivällisyydestä ja pitkäjänteisyydestä.